ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΤΙ-ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ΛΟΑΤ ΚΙΝΗΜΑ

Είμαστε μια εν γενέσει συλλογικότητα ανθρώπων με ομόφυλη σεξουαλική ταυτότητα  που απευθύνεται στον λαϊκό ΛΟΑΤ κόσμο, με το εξής μανιφέστο: Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στην προσπάθεια αυτή, έχοντας και κάποια εμπειρία από τη βία και τον ετεροκαθορισμό που δεχόμαστε καθημερινά σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, οικονομικό, φυσικό και ψυχο-κοινωνικό), και με κάποια γνώση για τα τραγικά αδιέξοδα, στα οποία οδηγείται αυξανόμενα συνολικά η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας και των συνανθρώπων μας, (ανεξάρτητα αν αυτοί ανήκουν στον lgbt κόσμο), ειδικά σήμερα, με την πρωτοφανή κρίση που λαμβάνει χώρα λόγω της Παγκοσμιοποίησης του συστήματος. Αδιέξοδα που επηρεάζουν με τον έναν και τον άλλον τρόπο και τη βία που δεχόμαστε εμείς. Έτσι δηλώνουμε συνειδητά και υπεύθυνα ότι μας δεσμεύουν καταρχήν οι παρακάτω βασικές αρχές και γενικές αντιλήψεις:

1) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Δεν πιστεύουμε επ’ ουδενί ότι η σεξουαλική «ταυτότητα» ή η «ταυτότητα» φύλου μας καθορίζει σε καμία περίπτωση «αποκλειστικά» τις υπόλοιπες μορφές κοινωνικής δράσης μας, παρότι δεχόμαστε βέβαια ότι υφίσταται αλληλεξάρτηση των κοινωνικών επιλογών και πράξεων μας με την ταυτότητα μας και το φύλο μας, λόγω των δεδομένων προσωπικών εμπειριών μας, που οφείλονται στις ειδικές συνθήκες στις οποίες ζήσαμε και ζούμε. Οι ίδιες οι προσωπικές εμπειρίες και κοινωνικές σχέσεις μας όμως δεν είναι ποτέ ανεξάρτητες από το κοινωνικό πλαίσιο και την κοινωνική οργάνωση στην οποία (αναγκαζόμαστε να) ζούμε και δρούμε, και επηρεάζονται καθοριστικά από αυτή.

2) ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Θεωρούμε βάσιμα ότι η κοινωνική οργάνωση σε κάθε ιστορική περίοδο γίνεται βασικά μέσω ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, με τις δικές του δομές/θεσμούς και κυρίαρχες αξίες. To κοινωνικό σύστημα καθορίζει καταλυτικά τις κοινωνικές μας σχέσεις καθώς και τον τρόπο που βλέπει η πλειοψηφία των ανθρώπων τον κόσμο και τις ομάδες ταυτότητας ή φύλου γύρω του.

Σήμερα, το σύστημα αυτό είναι το διεθνοποιημένο, πλέον, σύστημα της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας» (και των διάφορων κατά τόπους παραλλαγών τους), καθώς και των αλληλένδετων μοντέρνων πολιτικών, οικονομικών και γενικά κοινωνικών θεσμών (όπως π.χ. η Ε.Ε., το ΝΑΤΟ, το εξαρτημένο φιλελεύθερο κράτος κτλ.).

3) ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΑΙΤΙΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΕΤΕΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ    

Χαρακτηριστικό το συστήματος αυτού είναι η πλήρης ενσωμάτωση μιας μειοψηφίας ανθρώπων (είτε αυτοί-ές είναι LGBT είτε όχι) και των κοινωνιών σε θεσμούς και αξίες που σχετίζονται με τον ατομικισμό, την αρπαχτή, ενώ την ίδια στιγμή εξαθλιώνει τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας και οδηγεί στον κοινωνικό κανιβαλισμό. Η ενσωμάτωση αυτή γίνεται μέσω συστηματικών οικονομικών ή πολιτικο-στρατιωτικών πολέμων κατά λαών και εθνών που δεν συμπλέουν με το σύστημα, με στόχο την «ενσωμάτωση» τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μεγάλη πλειοψηφία των ΛΟΑΤ και γενικά των συνανθρώπων μας.

Παράλληλα, η Ιδεολογία των ατομικών δικαιωμάτων που συνοδεύει το σημερινό παγκοσμιοποιημένο σύστημα και τις ελίτ που το ελέγχουν, δημιουργεί στρατιές ομάδων πληθυσμού που προέρχονται ακόμα και από τα λαϊκά στρώματα (μεταξύ τους πολλοές ΛΟΑΤ), που παλεύουν για τα δικαιώματα αυτά, σε βάρος κάθε λαϊκής κυριαρχίας, και συνεπώς τελικά σε βάρος και της πραγματικής απελευθέρωσης των ατόμων αυτών, σε μια κοινωνία χωρίς κράτος και αφεντικά που θα χαρίζουν «δικαιώματα» σε κάποιουες τυχερού-ές σε βάρος των υπολοίπων που θα καταστρέφονται από την επέλαση του Συστήματος.

Θεωρούμε λοιπόν πως το απώτερο αίτιο για όλες τις μορφές βίας και ετεροκαθορισμού (πολιτικού, οικονομικών, φυσικού και ψυχο-κοινωνικού), καθώς και για το πισωγύρισμα σε δογματικές και απολυταρχικές μορφές σκέψης και δομές ειδικά σε λαούς της Ανατολής αλλά και στη Δύση, όπως ο ανορθολογισμός και οι παλιές μορφές ιεραρχίας, όπως η πατριαρχία, (ένας θεσμός που έχει σχέση με τον ετεροκαθορισμό ενάντια σε ομάδες ταυτότητας και φύλου), είναι το ίδιο το σύστημα αυτό.

Αρνούμαστε και αντιμαχόμαστε τη βολική «προτίμηση» που κάνουν κάποιοι/ες μεταξύ των διαφόρων μορφών βίας ή ετεροκαθορισμού, όπως για παράδειγμα κάνουν οι φιλελεύθεροι και οι μεταμοντέρνοι, προκρίνοντας π.χ. την πολιτική βία ως πιο σημαντική έναντι της οικονομικής, παρότι δεχόμαστε ότι σε κάθε μορφή βίας καθεαυτή υπάρχουν σημαντικές διαβαθμίσεις σε κάθε εποχή και ότι οι μορφές βίας αλληλεξαρτώνται μεταξύ τους. Αντιθέτως θεωρούμε ότι η οικονομική βία σήμερα είναι πιο εκτεταμένη και έντονη από την πολιτική και ωμή φυσική βία, παρότι και η δεύτερη αυξάνει αλματωδώς, και ότι υπάρχει στενή αλληλοσύνδεση μεταξύ τους. Προϋπόθεση για απελευθέρωση από κάθε μορφής βία είναι η αποτίναξη του παγκοσμιοποιημένου Συστήματος και η απελευθέρωση των εκατ. εκατομμυρίων θυμάτων του παγκοσμίως (και συνεπώς και της μεγάλης πλειοψηφίας του LGBT κόσμου).

Η πάλη με τις παλιές μορφές ιεραρχίας σήμερα ακολουθεί την απελευθέρωση από το Παγκοσμιοποιημένο Σύστημα των Αγορών. Συνεπώς οι αγωνιστές-στριες ΛΟΑΤ κατά τη γνώμη μας πρέπει να συμπράξουν για την απελευθέρωση των ιδίων και των συνανθρώπων τους σε ευρέα λαϊκά μέτωπα με στόχο σήμερα την Κοινωνική αλλά και Πολιτική-Εθνική Απελευθέρωση σε λαούς και έθνη που χάνουν κάθε Αυτοδυναμία και συνεπώς δυνατότητα συνολικής απελευθέρωσης τους στο μέλλον.

4) ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Η τεράστια ανισότητα, η κυριαρχία και η εκμετάλλευση που δημιουργεί ντε φάκτο το σύστημα αυτό ειδικά στη σημερινή παγκοσμιοποίηση, όπου σε συνδυασμό με την επίπλαστη καταναλωτική και την άκρως ανταγωνιστική εμπορευματική κοινωνία, όλα τείνουν να μετατρέπονται σε εμπορεύματα μέσα από την ίδια τη λειτουργία της καπιταλιστικής αγοράς, και την ίδια στιγμή, η καταστροφή της αυτοδυναμίας και των κοινοτήτων των ανθρώπων και των αξιών της αλληλεγγύης που τις συνόδευαν, οδηγούν στην απάθεια και την ιδιώτευση τους πολλούς στη Δύση, ή ακόμα χειρότερα, σε φαινόμενα κοινωνικού κανιβαλισμού, και το «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».

Η αναγέννηση των ανορθολογισμών και των «τριτοκοσμικών» Ιεραρχιών λοιπόν είναι συνέπεια της επέκτασης του Παγκοσμιοποιημένου Συστήματος και  γι’ αυτό πρώτος στόχος των αγωνιστών-στριών που συμμετέχουν σε ένα απελευθερωτικό ΛΟΑΤ πρέπει να είναι οι ελίτ και το Παγκοσμιοποιημένο Σύστημα τους, των εκατ. εκατομμυρίων θυμάτων (ΛΟΑΤ αλλά και πολύ περισσότερων συνανθρώπων μας από την «κυρίαρχη» ομάδα ταυτότητας). Αν δεν αποτιναχθεί αυτό το τυραννικό σύστημα που εξοντώνει τη μεγάλη πλειοψηφία της ανθρωπότητας, δεν είναι δυνατή καμία πραγματική Κοινωνική απελευθέρωση.

5) ΠΟΛΕΜΟΙ, ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

Την ίδια στιγμή, η εκστρατεία των αρχουσών τάξεων/ελίτ του συστήματος για επιβολή και επέκταση του συστήματος αυτού στα λεγόμενα κράτη-παρίες της Ανατολής, με το πρόσχημα των «ατομικών δικαιωμάτων» κάποιων μειοψηφιών  μέσα στις χώρες αυτές (μεταξύ των οποίων μερικές φορές και ντόπιων ατόμων ή ομάδων ΛΟΑΤ), εγκληματεί ασύστολα ενάντια σε ολόκληρους λαούς, με εκατοντάδες χιλιάδους νεκρούς και εξαθλιωμένους σε επ’ αόριστον καταδίκη, και χειροτερεύει δραματικά τις συνθήκες ζωής εκεί για τη μεγάλη πλειονότητα των πληθυσμών και των ανθρώπων, ανεξάρτητα από την «ταυτότητα» τους, μετατρέποντας τις χώρες αυτές σε άθλια προτεκτοράτα του Συστήματος, όπως δείχνουν τα παραδείγματα του Ιράκ, του Αφγανιστάν, της Σερβίας, σήμερα της Λιβύης, στο κοντινό μέλλον πιθανόν της Συρίας, του Ιράν κτλ..

Η αυτοδιάθεση των λαών, χωρίς καμία συνδρομή του εγκληματικού διεθνούς συστήματος και των ελίτ/αρχουσών τάξεων που το ελέγχουν, είναι για καθοριστική προϋπόθεση για τη συνολική Κοινωνική απελευθέρωση.

6) ΑΡΧΟΥΣΕΣ ΤΑΞΕΙΣ/ΕΛΙΤ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΑΞΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Απορρίπτουμε και αντιμαχόμαστε το μεταμοντέρνο «αριστερό» ή/και «αποδομιστικό» φιλελεύθερο «παράδειγμα» σκέψης, που βλέπει τις διάφορες μορφές βίας, τις διάφορες μορφές εκμετάλλευσης και τις ιεραρχίες απλά ως «πρακτικές» ή «αντιλήψεις» ξεκομμένες και δήθεν ανεξάρτητες από την Κοινωνική Οργάνωση που σήμερα λαμβάνει χώρα κυρίως μέσω της Παγκοσμιοποίησης. Το ίδιο αντιμαχόμαστε την εντελώς αποπροσανατολιστική, ρεφορμιστική και βασικά άκρως κοινωνικά ρατσιστική άποψη ότι η προβληματική κοινωνική οργάνωση οφείλεται είτε στα προβληματικά «φαντασιακά» κάποιων λαών, είτε στο «κακό πολιτικό σύστημα», στη διαφθορά, σε «ατομικές επιλογές» κάποιων «ουρανοκατέβατων » και «μοχθηρών» πολιτικών, κλικών κτλ.

Οι άρχουσες τάξεις και οι ελίτ για εμάς «πάνε πακέτο» με το ίδιο το Σύστημα, το οποίο επιλέγουν βασικά να αναπαράγουν προς όφελος τους, και μέσα στο σύστημα αυτό (το οποίο είναι στο χέρι μας με μια επίπονη πάλη να αντικαταστήσουμε με κάποιο άλλο) δεν είναι δυνατό να ξεφύγουν οι επιλογές τους από τις παραπάνω ή παραλλαγές τους. Αυτό δεν αναιρεί την τεράστια ευθύνη τους. Τα κυρίαρχα φαντασιακά και οι κυρίαρχες αξίες της κοινωνίας διοχετεύονται από πάνω προς τα κάτω μέσω της  διαδικασίας κοινωνικοποίησης, από τους θεσμούς του συστήματος, τα ΜΜΕ και την κυρίαρχη/ταξική Παιδεία.

Σκοπός μας είναι να «διαρρήξουμε» τη διαδικασία κοινωνικοποίησης αυτή που αναπαράγει τις διάφορες μορφές και πρακτικής βίας,  αλλάζοντας  το ίδιο το σύστημα που τις εκμεταλλεύεται, τις νομιμοποιεί ή τις προωθεί προς όφελος των αρχουσών τάξεων/ελίτ και των προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας. Σε αυτή την πορεία πρέπει να συμπράττουμε με τα λαϊκά στρώματα, πάντα διατηρώντας την Αυτονομία και την Κριτική λειτουργία της συλλογικότητας μας, σε ευρέα Μέτωπα που παλεύουν ανάλογα με το επίπεδο συνείδησης του λαού, και όχι να τα καπελώνουμε ή εκβιάζουμε με «επαναστατική γυμναστική» όπως κάνουν σέχτες της παλαιολιθικής Μαρξιστο-Αναρχικής Αριστεράς. Σήμερα η σύμπραξη σε ένα λαϊκό μέτωπο κοινωνικής αλλά και εθνικής απελευθέρωσης, διατηρώντας τη δική μας αυτονομία, είναι απαραίτητη.

7) ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

Απορρίπτουμε και αντιμαχόμαστε τον λόγο και τις πολιτικές και κοινωνικές επιλογές εκείνες που έχουν ως σκοπό και «πρόταγμα» τα φιλελεύθερα ατομικά δικαιώματα, μάλιστα ξεκομμένα ή υπερτονισμένα σε σχέση με τα κοινωνικά δικαιώματα «2ης και 3ης γενιάς» (κοινωνικά, εργασιακά, πολιτιστικά δικαιώματα, δικαιώματα σε ίση πρόσβαση στον πολιτισμό, στην ποιότητα ζωής κ.λπ.). Η Ιδεολογία των Δικαιωμάτων είναι κυρίαρχο μέσο επιβολής του σημερινού Συστήματος.

Θεωρούμε κάθε μορφή δικαιωμάτων ―και ειδικά σήμερα τα ατομικά δικαιώματα που μονοπωλούν τις προτεραιότητες και το ενδιαφέρον των συστημικών ΜΚΟ, της αστικής «κοινωνίας των πολιτών», διαφόρων ψευτο-«αριστερών» ή «αναρχικών» οργανώσεων κτλ.,― παραχωρήσεις των αρχουσών τάξεων/ελίτ απέναντι σε τμήματα/κοινωνικές ομάδες του λαού στον βαθμό που δεν απειλούν την ίδια την ύπαρξη του συστήματος. Αυτά τα δικαιώματα είτε παραχωρούνται) μετά από πολύχρονους και αιματηρούς αγώνες (αλλά πολύ εύκολα αποσύρονται όταν έχει αλλάξει ο συσχετισμός δύναμης που τα έκανε αρχικά δυνατά), είτε είναι στρατηγική επιλογή για την επέκταση της παραγωγικής διαδικασίας του συστήματος, είτε παραχωρούνται για να υπάρξει μια λεγόμενη «κοινωνική κινητικότητα» και άλλων «ομάδων ταυτότητας» ή φύλων που μέχρι τώρα αποκλείονταν, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα αναρρίχησης μερικών τυχερών και προνομιούχων (π.χ. μέσα στη ΛΟΑΤ κοινότητα) στις ανώτερες τάξεις/θέσεις του συστήματος.

Η ίδια η λογική αυτή, του «επιθετικού αγώνα» για να βολευτούν κάποιοι/ες προνομιούχοι στο σύστημα, ουσιαστικά πατώντας έμμεσα ή άμεσα (μέσω π.χ. διαφόρων πολέμων) επί πτωμάτων (και πτωμάτων στα λαϊκά στρώματα των ΛΟΑΤ), μάς βρίσκει κάθετα αντίθετους/ες . Π.χ. βρίσκουμε εντελώς ανοίκεια την «πάλη» των ΛΟΑΤ ακτιβιστών για το Γάμο των Ομοφυλοφίλων και ειδικά την τεκνοθεσία, τη στιγμή μάλιστα που κλασικά στο αντι-συστημικό ΛΟΑΤ κίνημα ο Γάμος θεωρούνταν ως εξουσιαστικό και πατριαρχικό μέσο, ενώ αυτή η πάλη δίνει και προσχήματα στο Σύστημα ότι είναι ανθρώπινο.

Τη στιγμή αυτή η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού (ΛΟΑΤ και όλοι-ες οι άλλοι-ες) καταδικάζεται σε όλες τις μορφές βίας, από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος που (αναγκάζεται να) παραχωρεί αυτά τα δικαιώματα.

Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι δεν είναι θεμιτό να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα αμυντικά ως μια έσχατη προστασία μας, όταν δεν έχουμε κανένα άλλο μέσο αυτο-προστασίας, απέναντι στην αυθαιρεσία και τον ανορθολογισμό που το ίδιο το σημερινό σύστημα αναπόφευκτα δημιουργεί.

8) ΦΥΛΕΤΙΚΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ «ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ»

Απορρίπτουμε και πολεμούμε κάθε μορφή ρατσισμού, φυλετικού ή κοινωνικού, με κυρίαρχους σήμερα ρατσισμούς τον Σιωνισμό και την Ισλαμοφοβία, που είναι κυρίαρχες μορφές ρατσισμού επειδή τους χρησιμοποιεί κατά κόρον το ίδιο το σύστημα και οι άρχουσες τάξεις/ελίτ για την επιβολή και επέκταση το.

Και αυτό παρότι στον πυρήνα της φιλελεύθερης ιδεολογίας, οι ρατσισμοί αυτοί είναι θεωρητικά ασύμβατοι. Θεωρούμε βάσιμα ότι το απώτερο αίτιο για την επικράτηση και το πισωγύρισμα σε διάφορες μορφές ρατσισμού, εθνικισμού, θρησκευτικού φονταμελισμού κτλ. και γενικά ανορθολογισμού, είναι η ίδια η λειτουργία και επέκταση του συστήματος, που, καταστρέφοντας τις κοινότητες των ανθρώπων και την οικονομική Αυτοδυναμία τους, μέσω της Αγοράς και των πολιτικο-στρατιωτικών θεσμών του, δημιουργεί τάσεις «οπισθοδρόμησης»  στις «συγγένειες εξ αίματος», που πολλοί/ές τις βλέπουν ως το τελευταίο «οχυρό» που θα μπορούσε να τους εξασφαλίζει μια στοιχειώδη ισονομία ή/και αυτοπροστασία εναντι της επέλασης του συστήματος (αντί για την ένωση των ανθρώπων με βάση κοινά πολιτικά και κοινοτικά κριτήρια ισότητας).

Αυτό εξηγεί και την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ελλάδα, και κυρίως της Χρυσής Αυγής που εκμεταλλεύεται κυρίως το μεταναστευτικό. Η Χρεοκοπία της εξίσου αποπροσανατολιστικής με τη ΧΑ, Αριστεράς να προτάξει ένα Μέτωπο που θα δέχεται το σημερινό επίπεδο συνείδησης του λαού και θα παλεύει, εκτός από την Κοινωνική, και για την Εθνική Απελευθέρωση αφού η Ελλάδα έχει μετατραπεί στο χειρότερο Προτεκτοράτο, οδηγεί στην άνοδο των ανορθολογικών φωνών και πρακτικών που βιαοπραγούν απέναντι σε μετανάστες αλλά και μειονότητες. Όμως είναι εντελώς αποπροσανατολιστικό να θεωρείται η (κάθε) Χρυσή Αυγή αίτιο του προβλήματος και κοινωνικός «μπαμπούλας». Ο φασισμός της ηγεσίας και μερικών ομάδων τραμπούκων της ΧΑ δεν είναι περισσότερο φασιστικός από τον  φασισμό της εγκάθετης της ΕΕ, κοινοβουλευτικής Χούντας, ενώ είναι απλώς σύμπτωμα της Παγκοσμιοποίησης και της επιβολής των θεσμών της και στη χώρα μας.

9) ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διατηρούμε την Αυτονομία της συλλογικότητας μας, διατηρώντας το δικαίωμα Κριτικής σε συναγωνιστές-στριες από άλλους χώρους, και προστατεύοντας συλλογικά τα μέλη της, όσο είναι  δυνατό, από κάθε μορφή βίας και στο βαθμό που αυτό δεν δημιουργεί ιεραρχικές εξαρτήσεις, ετεροκαθορισμούς και εκμετάλλευση μεταξύ των μελών μας. Πράττουμε και δρούμε κατά της βίας και πρακτικών ενάντια σε συνανθρώπους μας, είτε αυτοί/ες ανήκουν στον ΛΟΑΤ χώρο, είτε όχι, με την προϋπόθεση πάντα ο λόγος και οι δράσεις μας να έχουν πάντα ως πρωτεύουσα έγνοια την Αντισυστημική οπτική όπως περιγράφηκε παραπάνω, αφού θεωρούμε ότι κάθε μορφή σημερινής βίας σε τελική ανάλυση οφείλεται στην επέλαση του Παγκοσμιοποιημένου Συστήματος της Αγοράς και «δημοκρατίας».

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο οργάνωσης και λήψης αποφάσεων μέσα στη συλλογικότητα, χρησιμοποιούμε αντι-ιεραρχική δομή, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες και αντικειμενικές  εμπειρίες, γνώσεις και ικανότητες των μελών μας, με μια διαδικασία δημοκρατικού ορθολογισμού και διαλόγου.

10) ΜΟΝΟΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ», ΦΥΛΟΥ  ΚΑΙ Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ

Σε σχέση με άλλες ΛΟΑΤ ή «μονοθεματικές» συλλογικότητες, που δεν έχουν σαφή Πολιτική οπτική αλλά αυτο-οργανώνονται σε κοινότητες με βάση την «ταυτότητα» ή το φύλο, θεωρούμε λογική την ύπαρξη τους, ιδιαίτερα από τη στιγμή που αυτή δίνει μια αίσθηση κοινότητας και συντροφικότητας στα μέλη τους. Όμως εξίσου πιστεύουμε ότι οι αποκομμένες από τις ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες, κοινότητες «ταυτότητας» ή φύλου που λειτουργούν συνήθως και Πολιτικά σε σχέση με τα «Δικαιώματα» όπως είδαμε παραπάνω, λειτουργούν σε τελική ανάλυση ως παυσίπονα ή ως «φετίχ» «εναλλακτικής» κοινωνικοποίησης για ελάχιστους/ες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται (συνήθως ακούσια) αριστεροί ψάλτες του Συστήματος, αναπαράγοντας στερεότυπα και προκαταλήψεις.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, τη στιγμή που ο κοινωνικός ιστός γύρω μας καταστρέφεται και όταν ακόμα και οι ευρύτερες κοινότητες των ανθρώπων περιθωριοποιούνται και γίνονται απλά «νησίδες» μέσα σε ένα τόσο τρομαχτικά ισοπεδωτικό και τυραννικό σύστημα. Οι ευρύτερες κοινότητες των ανθρώπων βέβαια για εμάς δεν θα έπρεπε να βασίζονται καν απλά σε κάποιες ομάδες κοινής ταυτότητας και ενδιαφερόντων, αλλά σε ευρύτερους πολιτικούς δεσμούς για μια εντελώς άλλη οργάνωση της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα, όπου οι διαφορετικές ταυτότητες θα ήταν ένα αυτονόητο κομμάτι της καθημερινότητας για το οποίο θα παλεύαμε μέσα από τις γενικές συνελεύσεις πραγματικής Δημοκρατίας των πολιτών, αλλά και μέσα από τις δικές μας Συνελεύσεις σε θέματα που αποδεδειγμένα αφορούν την ταυτότητα, το φύλο μας, την κουλτούρα μας κτλ., όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, σε μια διαδικασία δημοκρατικού ορθολογισμού, από τις γενικές συνελεύσεις.

11) ΕΤΕΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΠΑΛΗ

Πιστεύουμε, έτσι, με βάση την απελευθερωτική οπτική μας, πως μόνο όταν οι κοινότητες «ταυτότητας» αποτελέσουν οργανικό τμήμα  μιας αντισυστημικής προσπάθειας, που σήμερα λαμβάνει τη μορφή ενός λαϊκού Μετώπου για την κοινωνική-εθνική απελευθέρωση, με στόχο μια εντελώς διαφορετική κοινωνία, και μόνο αν τελικά ενταχθούμε ως οργανικά τμήματα μέσα σε ένα εντελώς άλλο Σύστημα που ενώνει τις κοινότητες και τα συμφέροντα των λαών ( και όχι κάποιων αρχουσών τάξεων/ελίτ όπως σήμερα, ή ειδικών ομάδων συμφερόντων), έξω από το διεθνές σύστημα της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς και της αντιπροσωπευτικής «δημοκρατίας», είναι δυνατό να αποκτήσουν πραγματικά λαϊκή απήχηση τα αιτήματα των ΛΟΑΤ για αντίληψη των αυτονόητων ιδιαιτεροτήτων/αναγκών τους και να αλλάξει ο τρόπος που βλέπει τα ΛΟΑΤ άτομα η μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας.

Σήμερα, εν μέρει δικαιολογημένα, ο λαϊκός κόσμος αντιμετωπίζει με «ομοφοβία» και «τρανσφοβία» τα ΛΟΑΤ υποκείμενα, διότι τα τελευταία αναλώνονται σε έναν Lifestyle διαγωνισμό εισαγόμενης και συχνά αποκρουστικά αυτάρεσκης «gay κουλτούρας», όπως π.χ. εκπροσωπείται χαρακτηριστικά από τα «χορηγούμενα», αποπροσανατολιστικά και εν τέλει αυτο-υπονομευτικά σημερινά  Gay/lgbt Pride.

Πρέπει λοιπόν με έναν κοινό λαϊκό αγώνα όπου οι LGBT συλλογικότητες θα διατηρούν την Αυτονομία και την Κριτική τους απέναντι σε ανορθόλογες κοινωνικές στάσεις, να δημιουργηθούν οι συνθήκες λείανσης και, γιατί όχι, απαλειφής του ετεροκαθορισμού της σεξουαλικής ταυτότητας και του κοινωνικού φύλου (αυτού που κάποιοι/ες ονομάζουν «ετεροκανονικότητα»). Και αυτό θεωρούμε ότι είναι δυνατό να γίνει τελικά σε μεγάλη κλίμακα μόνο σε μια κοινωνία απελευθερωτική, είτε αυτή είναι πραγματικά αμεσοδημοκρατική, είτε κομουνιστική, είτε αναρχική. Και προϋπόθεση για να φτάσουμε σε αυτή την κοινωνία είναι να ρίξουμε το σημερινό κυρίαρχο σύστημα της Καπιταλιστικής και Πολιτικής Παγκοσμιοποίησης.

Έχουμε την εδραία πεποίθηση πως και η ίδια η αντισυστημική προσπάθεια και ο αγώνας για να φτάσουμε σε μια τέτοια κοινωνία, περιέχει ζωντανή την προοπτική, στην επίπονη πορεία αυτή, να αλλάξει από την αρχή τον τρόπο που ο Λαός βλέπει τον ΛΟΑΤ κόσμο, τόσο στο στενό μας, όσο και στο ευρύτερο μας κοινωνικό περιβάλλον. Και το βασικότερο, να δημιουργήσει δεσμούς αλληλεγγύης και συντροφικότητας τόσο ανάμεσα στα μέλη μιας τέτοιας συλλογικότητας σαν τη δική μας, όσο και να δώσει το παράδειγμα για να οργανωθούν συνολικά οι λαοί προς μια τέτοια (αντισυστημική και απελευθερωτική) κατεύθυνση. Και αυτός ο αγώνας μας δίνει νόημα και μια ισχυρή αίσθηση κοινότητας κι αλληλεγγύης μεταξύ μας και μεταξύ όλων των αγωνιστών που αγωνίζονται στον κοινό αγώνα για την Κοινωνική (αλλά και Εθνική) Απελευθέρωση μαζί μας, από μόνος του, παρά τις δυσκολίες που σίγουρα θα έχει εύλογα να αντιμετωπίσει με προκαταλήψεις και ομοφοβικές ή ετεροκανονιστικές συμπεριφορές διαφόρων ειδών.

Υπό αυτή την έννοια, η ύπαρξη και η λειτουργία μιας τέτοιας συλλογικότητας δεν είναι αυτοσκοπός για κανέναν/καμία από εμάς, αλλά πολιτικό μέσο οργάνωσης και πάλης για να δημιουργηθεί ένα μαζικό κίνημα απέναντι στο κτηνώδες σημερινό διεθνοποιημένο σύστημα, τις υπερεθνικές ελίτ και τα ντόπια φερέφωνα τους, είτε αυτά είναι δεξιά είτε και «αριστερά». Είναι ένα μέσο που δημιουργήθηκε σε ένα συγκεκριμένο χρόνο και τόπο, το οποίο τυχαίνει σήμερα να απαρτίζεται από άτομα που ανήκουν στον ΛΟΑΤ λαϊκό κόσμο. Είναι αυτονόητο ότι τις αρχές αυτές δεν περιορίζονται να τις υιοθετούν μόνο όσοι/ες είναι στη συλλογικότητα, αλλά και όσοι/ες φίλοι/ες συναγωνιστές/ριες υιοθετούν μια τέτοια αντισυστημική και συνολική κοινωνικο-οικονομική οπτική, ανεξάρτητα αν είναι οργανωμένοι/ες και ανεξάρτητα αν είναι ΛΟΑΤ.

Από την άλλη, όλα τα άτομα που απαρτίζουν αυτή τη συλλογικότητα είναι φυσικό να δεσμεύονται καταρχήν από τις αρχές αυτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν διατηρούμε την ιδεολογική και πολιτιστική μας ταυτότητα καθώς και τη σεξουαλική και ταυτοτητα φύλου μας, καθώς και τις ανησυχίες μας για καθημερινά θέματα που μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα.

12/2/2012 (πρώτη έκδοση)